Benk og krakker

Av Tore Gimle (1998)

Tore Gimle (1958) arbeider hovedsakelig i tre og er mest kjent for sine mesterlig utførte skap. Med stor detaljrikdom og solid håndverk med røtter i norsk tradisjon skaper Gimle moderne kunsthåndverk. Gimle bor og arbeider på Østre Toten.
Benk og krakker er utsmykning på Totenviken skole.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter