Reformasjon

Av Kari Oline Øverseth

Om kunstverket

Utsmykning i grendelokalet på Østre Toten kulturhus på Skreia.

Relieffet; "Reformasjon" på veggen bakerst i rommet.

Relieff på endevegg:"Reformasjon"; 9 kvadratiske keramiske elementer og 2 keramiske elementer i ramme av stål. Mål: ca. 170 x 73 x 16 cm.

Detalj i veggnisje; 5 keramiske elementer Mål pr. element 14 x 14 x 6 cm.

Relaterte artikler